O ministrantském časopise Tarsicius a články z tohoto časopisu; www.tarsicius.cz

Archiv Listopad 2015

30. 11. 2015 11:53

Pro zapojení do soutěže je nutné splnit tři úkoly otištěné v časopise Tarsicius v číslech 12/2015, 2/2016, 4/2016 včetně jejich rozšifrování a zaslání do redakce do termínu uvedeného v příslušném čísle. Zaslané soutěžní úkoly posoudí a zhodnotí…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková